GDOŚ poprawia swoje stanowisko w sprawie "konserwacji rowów melioracyjnych"

Wrz282009
Pismem z 16 września, skierowanym do KZGW, GDOŚ "uszczegółowił i
wyjaśnił" (w praktyce: zupełnie zmienił) swoją opinię z 6 maja b.r. na
temat stosowalności art 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody względem
tzw. "konserwacji rowów melioracyjnych". GDOŚ dostosował swoje
stanowisko do wyroku WSA z 4 maja, o którym informowaliśmy w
Wiadomościach KP.

Obecnie GDOŚ stoi na stanowisku, że "bieżąca konserwacja rowów" to
wyłącznie konserwacja wykonywana nie rzadziej niż raz na 2-3 lata -
wówczas zwykle nie wymaga ona oceny (choć jednak czasem wymaga!) oraz
nie wymaga ustalenia warunków prowadzenia robót w trybie art 118.
Natomiast usuwanie namułów nagromadzonych przez wiele lat wykracza
poza "bieżącą konserwację" i wymaga ustalenia warunków prowadzenia
robot w trybie art 118; rozumie się że jeżeli jest ryzyko wpływu na
obszar Natura 2000 to ustalenie tych warunków powinno być poprzedzone
oceną oddziaływania na Naturę, a jeżeli wynik oceny będzie negatywny,
to ustalenia warunków należy odmówić i odmulenie będzie
niedopuszczalne.

Aktualne stanowisko GDOŚ do pobrania tutaj.