Nowinki z kraju i ze świata

28 sesja Komitetu Rybackiego FAO

Mar112009

Po raz pierwszy w historii światowego parlamentaryzmu rybackiego Polak przewodzi Sesji Komitetu Rybackiego FAO (COFI). Od 2 do 6 marca w Rzymie odbywa się 28. Sesja COFI. Przewodniczącym Sesji został wybrany dr Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. „Polak na tym stanowisku to wielki prestiż. To także wyraz doceniania naszych działań w zakresie rybołówstwa na arenie światowej. Przewodniczący wybierany jest imiennie na okres dwóch lat. Jego zadaniem jest nie tylko prowadzenie, w tym czasie spotkań Komitetu, ale także konsultowanie najważniejszych tematów COFI”- powiedział sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

 

Czy polska chce chronić wieloryby?

Mar112009
W siedzibie FAO, w Rzymie na dni 9-11 marca 2009r. zwołano międzysesyjne posiedzenie Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC) na którym wypracowywane zostaną uzgodnienia dotyczące przyszłego sposobu i zakresu jej pracy. Komisja z uwagi na dużą polaryzacje poglądów wśród dotychczasowych sygnatariuszy „Międzynarodowej Konwencji o Uregulowaniu Połowów Wielorybów” (zwaną też Konwencją o Regulacji Wielorybnictwa) musi poszukiwać dróg wyjścia zarówno z proceduralnego kryzysu dotyczącego głosowań jak i sposobów efektywniejszego podejmowania nowych obszarów dla własnego działania - między innymi w sprawach zarządzania zasobami małych waleni, zmniejszenia ich przyłowu oraz dróg współpracy z innymi międzynarodowymi gremiami jak: ASCOBANS, ACCOBAMS, CMS.
Więcej informacji tutaj.
   

Gazociąg Północny

Mar112009

Informacja o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym prowadzonym dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie rosyjsko - niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego (odcinek pełnomorski)". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

   

Radunia - zmiana statusu odcinka rzeki

Mar112009

Kilka miesięcy temu koledzy z klubu „Pstrąg” zwrócili się do TPRIIG z prośba o poparcie ich dążeń o przekwalifikowanie tarłowego odcinka Raduni na wody krainy pstrąga i lipienia dla zapewnienia skutecznej  ochrony tarła wędrownych łososiowatych.  Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w podobnych tematach zdobyte w naszym regionie. Pomogliśmy sporządzić odpowiedni dokument, oraz wysłaliśmy list poparcia.

   

Morświn złapał się w sieci rybackie

Mar112009
Na Zatoce Gdańskiej u brzegów Mierzei Wiślanej jeden z rybaków znalazł w swoich sieciach młodego morświna. Zwierzę zaplątało się w nie i utonęło. Ostatniego „bałtyckiego delfina”, który zginał z powodu zaplątania w sieci znaleziono na polskim wybrzeżu cztery lata temu. Tragiczny wypadek zbiega się w czasie z uruchomieniem przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF projektu ochrony tych pięknych i zagrożonych ssaków.

 

Więcej informacji tutaj.

   

Komunikat w sprawie kwot połowowych dorszy na 2009 rok. Komunikat prasowy z 13 lutego 2009, WWW. minrol.gov.pl

Lut232009

Mając na uwadze przekroczenie kwoty połowowej dorszy w roku 2007 o 8 tys. ton (wynegocjowana kwota z KE, rzeczywiste przełowienie wynikające z danych Eurostatu wynosiło 24 tys. ton) oraz stosowanie przez Komisję Europejską przeliczników nieraportowanych połowów na poziomie 1,89 co powodowało przeławianie kwoty dorszy przez polskich rybaków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodząc naprzeciw postulatom środowisk rybackich oraz chcąc uniknąć powtórzenia się sytuacji z lat ubiegłych, zaproponowało całkowicie nowy system podziału kwoty połowowej dorszy na 2009 rok.

   

Strona 42 z 44