Spotkanie w sprawie Ryf Mew

Sie202009

WWF Polska zaprasza  na spotkanie w dniu 23 września 2009 roku, g. 10, w Sali Wystawowej  Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni, dotyczące wspólnych działań na rzecz wypracowania trwałych i skutecznych rozwiązań służących zachowaniu i ochronie zagrożonego wzrastającą antropopresją obszaru Ryfu Mew. Obszar ten, istotny z punktu widzenia swoich aktualnych funkcji przyrodniczych, ma również bardzo istotne znaczenie jako przyszła ostoja dla restytuowanych fok szarych.

Ryf Mew jest jednym z ostatnich miejsc w Zatoce Gdańskiej, które ma szansę stać się siedliskiem fok szarych i pełnić dalej, w obecnej formie, funkcję ważnej ostoi wielu gatunków ptaków i innych organizmów związanych na stałe z Bałtykiem. Niestety coraz częściej, ingerencja człowieka wkracza na odciętą od lądu piaszczystą łachę. Niedawna impreza pn. „Marsz Śledzia” jest tylko jednym z przykładów antropopresji, jaka dotyczy tego miejsca. Problem nadmiernej penetracji tego do niedawna separowanego od presji człowieka terenu z roku na rok rośnie, głównie za sprawą coraz częstszych i liczniejszych wizyt turystów na tym obszarze. 

 Więcej informacji tutaj.

Anna Dębicka

Kierownik projektu "Ssaki bałtyckie"

WWF Polska , Wiśniowa 38

02-520 Warszawa 

tel. (+48) 22 849 84 69 

kom: (+48) 604 261 525

skype: anna_debicka