Warsztaty Natura 2000, Sopot, 23 czerwiec

Cze112009

Obszary Natura 2000 są wyznaczane w Europie, uwzględniając specyfikę przyrodniczą 8 regionów biogeograficznych.

Po przygotowaniu i przesłaniu do Komisji Europejskiej (KE) list specjalnych obszarów ochrony siedlisk KE organizuje dla każdego regionu seminaria biogeograficzne, podczas których są rozpatrywane po kolei i szczegółowo omawiane wszystkie siedliska przyrodnicze i gatunki występujące w danym regionie. Celem takich seminariów jest ustalenie, czy państwo członkowskie przewidziało wystarczającą ochronę dla wszystkich siedlisk i gatunków na swoim terytorium.

Pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego seminarium takie jest przewidziane również dla Morza Bałtyckiego.

W ramach naszej kampanii „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”, podczas kolejnych warsztatów dotyczących Natury 2000 chcemy zainicjować współpracę organizacji pozarządowych i naukowców w przygotowaniu dodatkowej listy proponowanych obszarów morskich, które z racji swej wartości przyrodniczej powinny być zakwalifikowane do polskiej sieci Natura 2000 („bałtycka shadow list”).

Podczas Seminarium Biogeograficznego (The Baltic marine Biogeographic Seminar), każde państwo nadbałtyckie zaproponuje swoją listę proponowanych obszarów, które będą oceniane/kwalifikowane w ramach negocjacji z KE. Chcemy współpracować z Rządem. Na razie jednak nie widzimy gotowości po stronie tego ważnego partnera. Na Seminarium nasz głos merytorycznie przygotowany jest równy głosowi administracji. Nie chcemy zmarnować szansy na przeforsowanie znakomitej większości cennych morskich obszarów przyrodniczych jako swoich bałtyckich perełek- dodatkowych obszarów w sieci Natura 2000.


Wstępny program spotkania:

-relacja ze spotkania w Hamburgu (M. Figura, Greenpeace)

-ustalenie zasad i metodologii współpracy,

-wymiana informacji,  lista referencyjna-  propozycje do wykazu morskich gatunków i siedlisk  priorytetowych  dla Bałtyk

-wstępne oszacowanie kosztów czasowych, finansowych


Miejsce:  Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, Sopot,

Data: 23 czerwiec 2009

Termin zgłoszeń: 19.06.2009


Prosimy o zgłaszanie  chęci udziału na adres e-mail: info-ekounia@eko,org.pl