Nieformalne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Cze042009
W dniach 1 i 2 czerwca w Brnie odbywało się nieformalne posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.
Głównym tematem dyskusji była sprawa przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
Po zakończeniu obrad minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki stwierdził, że czeka nas bardzo poważna i trudna debata wewnątrz Unii Europejskiej.
Polskiemu rządowi potrzebne będzie wyjątkowo mocne wsparcie nie tylko naszych nowych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, ale i wszystkich środowisk społeczno-zawodowych pracujących na rzecz rolnictwa.
Według ministra, niektóre z państw 15 nie są jeszcze gotowe do podjęcia poważnej debaty, na co może wskazywać chęć utrzymania status-quo dotychczasowej Wspólnej Polityki Rolnej.
W tej sytuacji minister Marek Sawicki zaproponował powołanie przy Radzie Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Grupy Refleksyjnej, której zadaniem byłaby koordynacja debaty na temat kształtu przyszłej WPR.
W przedstawionym na posiedzeniu szczegółowym stanowisku, Polska opowiedziała się za szybkim wyrównaniem poziomu płatności oraz utrzymaniem I i II filara WPR ze szczególnym uwzględnieniem:
- w I filarze - płatności bezpośrednich jednakowych dla wszystkich państw członkowskich, naliczanych na podstawie powierzchni użytków rolnych;
- wzmocnienia mechanizmów interwencji rynkowej;
- włączenia do I filara płatności z tytułu gospodarowania na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW znajdujących się obecnie w II filarze.
II filar tj. rozwój obszarów wiejskich powinien zachować swą integralność w stosunku do funduszy spójności i pozostać po 2013 roku ważnym, elementem Wspólnej Polityki Rolnej.

Komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2009 roku.