Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Maj232009

W dniu 14 grudnia 2007 r. Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli przyjęła w zapis, który stał się mandatem dla Komisji Europejskiej do podjęcia prac nad Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Prace nad projektem dokumentu już trwają, a ostateczne przyjęcie Strategii wraz z Planem Działania ma nastąpić w drugiej połowie 2009 r.

Więcej informacji tutaj.