Zaginięcie statku rybackiego WŁA - 127

Maj062009

W dniu 4 maja 2009 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni spotkali się Anna Wypych-Namiotko podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury oraz Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na IV Posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Możliwości Zintegrowania Systemów Monitoringu i Nadzoru Morskiego.
Podczas narady Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawił informacje na temat zaginięcia statku rybackiego WŁA -127, które miało miejsce w rejonie Bornholmu.

Statek Wła-127 wyszedł z portu Darłowo dnia 27 kwietnia poławiać na wodach duńskich w pobliżu Bornholmu. Po zapełnieniu ładowni jednostka miała udać się do portu Kogę (100 Nm od Bornholmu) na wyładunek. Ruch jednostki po wyjściu z Darłowa monitorowany był przez Centrum Monitorowania Rybołówstwa. W dniu 30.04.2009 r., o godzinie 02:16 sygnał zanikł. Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni o fakcie zaniku sygnału poinformowało armatora w godzinach rannych w dniu 30.04.2009 r..O godzinie 19:10 Duńczycy znaleźli na morzu tratwę ratunkową z napisem WŁA-127, po czym wszczęli poszukiwania.
W akcji początkowo uczestniczyły 3 pływające jednostki ratownicze, później ich liczbę zwiększono do 10. Duńczycy wysłali też śmigłowiec. Do akcji włączono również uczestników międzynarodowych ćwiczeń "Sarex 2009". Ze strony Marynarki Wojennej RP w akcji uczestniczył śmigłowiec ratowniczy Mi-14 PS oraz okręt ratowniczy ORP "Maćko".
Na podstawie analizy dokumentów legitymujących statek oraz kwalifikacje załogi WŁA-127 nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.
Jednostka o długości 25,5 m z pięcioosobową załogą wyposażona była w środki ratunkowe takie, jak tratwa ratunkowa, 5 kombinezonów ratunkowych, koła ratunkowe oraz środki do alarmowania w niebezpieczeństwie- m.in. radiopława i transponder radarowy.
Dyrektor Urzędu Morskiego wspólnie z Armatorem zwrócili się do Przedsiębiorstwa Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" o możliwość przeprowadzenia poszukiwań zaginionej jednostki w obszarze zdarzenia. Rozpoczęcie poszukiwań przewiduje się na dzień 08.05.2009.

5 maja 2009, komunikat prasowy MRiRW