Mapy siedlisk polskich obszarów morskich - powszechna informacja morska

Maj032009

W dniu 21 kwietnia 2009 roku w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbyło się seminarium podsumowujące 24 miesięczny międzynarodowy projekt "Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000".

W jego ramach opracowano metodykę inwentaryzacji zasobów przyrodniczych polskich obszarów morskich (POM) z uwzględnieniem standardów europejskich (klasyfikacja siedlisk EUNIS) i nowoczesnych technologii wydzielania siedlisk morskich (zdjęcia satelitarne, metody hydroakustyczne, zdalnie sterowane pojazdy podwodne z kamerą TV). Wynikiem prac jest przygotowanie pierwszego kompleksowego zestawu map siedlisk POM, niezbędnego dla zachowania bioróżnorodności, a także planowania przestrzennego w obrębie morskich obszarów sieci NATURA 2000.

Rezultatem projektu jest wydanie „Atlasu siedlisk dna obszarów morskich” zawierający mapy przedstawiające:

 • obszary Natura 2000
 • batymetrię,
 • osady,
 • temperaturę,
 • zasolenie,
 • oświetlenie w zakresie far,
 • prądy przydenne,
 • fale wiatrowe,
 • ssaki,
 • ptaki,
 • ryby,
 • faunę denną,
 • różnorodność biologiczną zoobentosu,
 • florę denną,
 • siedliska
 • waloryzacje dna morskiego.

Na uwagę zasługuje fakt, że atlas dostępny jest zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Forma elektroniczna umożliwia filtrowanie map w celu uzyskania interesujących użytkownika informacji. Mapy obsługiwane są darmowym oprogramowaniem Adobe Aprobat Reader.

Po za przedstawieniem map oraz możliwości wykorzystania atlasu prelegenci zwrócili uwagę na problem waloryzacji przyrody. W Polsce brakuje metod oraz specjalistów od „wyceniania natury”, co przekłada się pośrednio na nieodpowiednie zagospodarowanie terenów przyrodniczo cennych.

 

Więcej informacji na temat projektu i jego wyników tutaj.

 

Opracowanie: D. Sokulska