Polska przystępuje do Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej

Kwi272009
Sekretariat Konwencji o Uregulowaniu Połowów Wielorybów potwierdził wczoraj, że proces ratyfikacji Konwencji przez Polskę został zakończony pomyślnie. Oznacza to, że nasz kraj jest od tej pory pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC) i już podczas najbliższego jej  zebrania może głosować za wprowadzeniem całkowitego zakazu połowów wielorybów.

„Gratulujemy Ministerstwu Środowiska skutecznego zakończenia procesu ratyfikacji Konwencji przez Polskę. Członkostwo w Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej otwiera przed nami możliwość aktywnego udziału w tworzeniu mechanizmów ochrony niezwykłych ssaków morskich jakimi są wieloryby.“ – mówi Katarzyna Guzek, Koordynatorka Kampanii na rzecz Wielorybów.

Greenpeace prowadził kampanię na rzecz przystąpienia Polski do IWC od 2005 roku i domagał się od Polskiego Rządu jak najszybszej ratyfikacji dokumentów. Pod apelem w tej sprawie, skierowanym do Ministra Środowiska podpisało się ponad 30 tysięcy osób.  Zakończenie procesu zapewniło Polsce głos w Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej co wiąże się z możliwością głosowania podczas corocznych zebrań stron Konwencji, na których od lat kraje antywielorybnicze postulują wprowadzenie całkowitego zakazu połowu wielorybów. Głos Polski jest bardzo istotny ponieważ silne lobby wielorybnicze wspierające Japonię, co roku stara się zmniejszać formy ochrony tych morskich olbrzymów. Obecnie japońska flota wielorybnicza co roku zabija prawie tysiąc wielorybów na Oceanie Południowym tłumacząc to prowadzeniem badań nad ssakami morskimi.

„Oczekujemy, że Polska na najbliższym spotkaniu IWC, które odbędzie się w czerwcu tego roku w Portugalii, będzie aktywnie wspierać kraje antywielorybnicze w dążeniu do zwiększenia ochrony wielorybów i dołoży wszelkich starań, aby rząd Japonii zrezygnował z krwawych polowań.“ – dodaje GuzekWięcej informacji o IWC i problemie połowów wielorybów, tutaj.
 
GREENPEACE
Informacja Prasowa
22.04.2009