Bruksela oglosila sezon polowania na wedkarzy

Kwi172009

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. W projekcie tym znajduje się rozdział V o tytule „Monitorowanie Rybołówstwa Rekreacyjnego”.

Więcej informacji tutaj.