Ważne konsultacje polityki morskiej RP do 30.04.2009r

Kwi102009
Dokument Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę do wypracowania przez Rząd Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie wyrazem realizacji przez Polskę zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej prowadzonej od końca 2007 r.

Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej mają na celu podniesienie rangi spraw morskich we wszystkich dziedzinach rozwoju kraju i wykorzystanie admorskiego położenia Polski, które stwarza szerokie możliwości czerpania pożytków z dostępu do mórz i oceanów. Dokument ten będzie również podstawą do opracowania systemu regulacyjnego o zintegrowanym międzysektorowym podejściu do spraw morskich, co powinno przynieść efekt synergii w układzie społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Wypracowanie zintegrowanej i długookresowej polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzone na szczeblu ponadresortowym przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, który podejmuje działania w celu skoordynowania polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół ten jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, powołanym Zarządzeniem Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 70, poz. 635).

Projekt dokumentu Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej został przyjęty przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokument zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Uwagi lub opinie o przedmiotowym dokumencie można zgłaszać do 30 kwietnia 2009 r. na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej
Wydział Polityki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokument Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej informacji tutaj.