Wizyta studyjna w Szwecji - Relacja uczestnika wyjazdu, przedstawicela Zrzeszenia Rybaków Morskich

Mar162009

Rozpoczęcie procesu wspólnego ustalenia faktów dotyczących zarządzania rybołówstwem na Bałtyku tworzy solidny fundament do dalszych wspólnych prac wszystkich zainteresowanych stron nad reformą systemu zarządzania rybołówstwem w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej.

Wizyta studyjna „Bałtyk jest w Polsce, Bałtyk jest w Europie” została zorganizowana przez szwedzka organizację non profit FISH – THE FISHERIES SECRETARIAT, z siedzibą w Sztokholmie, zajmująca się działaniem na rzecz zrównoważonego rybołówstwa na poziomie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z Wrocławia, działające na rzecz ekologii i ochrony przyrody.

Do udziału w wizycie zaproszono przedstawicieli Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Okręgowego Inspektoratu Ochrony Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, WWF-Polska, Zrzeszenia Rybaków Morskich z Władysławowa, Zrzeszenia Rybaków Zalewu Szczecińskiego i Jez. Dąbie, Aukcji Rybnej w Ustce, Krajowej Izby Producentów Ryb, członków organizacji ekologicznych: Federacji Zielonych GAJA - Sekretariat Rybacki, Fundacji Nasza Ziemia, Klubu Gaja, oraz Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy.

 

Wizyta miała na celu:

zapoznanie uczestników ze szwedzkim system zarządzania rybołówstwem ze szczególnym uwzględnieniem badań zasobów oraz kontroli przestrzegania przepisów dot. rybołówstwa,

wymianę doświadczeń dot. zarządzania rybołówstwem oraz struktury sektora rybołówstwa w Polsce i Szwecji,

poprawę zrozumienia podobieństw i różnic w obu krajach jak również wymianę doświadczeń.

 

Program obejmował:

spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Karlskronie z przedstawicielami Morskiego Instytutu Badawczego (Institute of Marine Research) Szwedzkiego Departamentu Rybołówstwa (Swedish Board of Fisheries) i prezentacje nt. zarządzania zasobami ryb, kontroli wykonywania rybołówstwa oraz spotkanie z przedstawicielem Federacji Rybaków Przybrzeżnych,

wizytę na aukcji rybnej w Geteborgu,

wizytę w siedzibie głównej szwedzkiego Departamentu Rybołówstwa (Swedish Board of Fisheries) gdzie wysłuchaliśmy informacji o szwedzkim systemie zarządzania rybołówstwem na poziomie centralnym oraz systemie kontroli morskiej,

wizytę w Morskim Laboratorium Biologicznym w Lysekil połączoną ze zwiedzaniem akwarium morskiego.

prezentację programu edukacji ekologicznej dla rybaków uprawiających rybołówstwo na terenach chronionych programem NATURA 2000 przedstawiona przez pracowników Wydziału Ekologii Morskiej Uniwersytetu w Gothenburgu (Department for Marine Ecology Tjarno/Gothenburg University) oraz rybaka z portu w Grebbestad,

informację nt. obszaru chronionego NATURA 2000 Koster-Vaderofjord.

 

Wnioski:

Skomplikowany organizacyjnie wyjazd z bardzo napiętym programem został przygotowany bardzo sprawnie i pozwolił na zrealizowanie wszystkich założeń. Uczestnikom zapewniono możliwość zadawania nieograniczonej ilości pytań skierowanych do kompetentnych pracowników szwedzkiego systemu zarządzania rybołówstwem. Jakkolwiek nie wszystkie odpowiedzi spełniły oczekiwania uczestników, poszerzyły znacząco naszą wiedzę o pracy szwedzkiej administracji rybackiej. Jako najważniejszy należy uznać jednak fakt rozpoczęcia procesu wspólnego ustalenia faktów dotyczących zarządzania rybołówstwem na Bałtyku co tworzy solidny fundament do dalszych wspólnych prac wszystkich zainteresowanych stron nad reformą systemu zarządzania rybołówstwem w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej.

 

Opracowanie: Ryszard Malik