28 sesja Komitetu Rybackiego FAO

Mar112009

Po raz pierwszy w historii światowego parlamentaryzmu rybackiego Polak przewodzi Sesji Komitetu Rybackiego FAO (COFI). Od 2 do 6 marca w Rzymie odbywa się 28. Sesja COFI. Przewodniczącym Sesji został wybrany dr Zbigniew Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. „Polak na tym stanowisku to wielki prestiż. To także wyraz doceniania naszych działań w zakresie rybołówstwa na arenie światowej. Przewodniczący wybierany jest imiennie na okres dwóch lat. Jego zadaniem jest nie tylko prowadzenie, w tym czasie spotkań Komitetu, ale także konsultowanie najważniejszych tematów COFI”- powiedział sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

W obecnej Sesji uczestniczą także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem obrad jest projekt konwencji dotyczącej portowej kontroli statków rybackich w portach, międzynarodowe wytyczne do znakowania ekologicznego, unifikacja systemów identyfikowalności , subsydia w rybołówstwie, a także problemy światowego rynku rybnego.
Wiceminister K. Plocke podkreślił, że konwencja dotycząca floty handlowej obowiązuje już od wielu lat, ale nie obejmuje statków rybackich. Projekt FAO na uzupełnić tę lukę i stanowić potężny oręż przeciw nielegalnym połowom szczególnie na otwartym oceanie.
COFI - Komitet Rybacki FAO jest ciałem Rady FAO. Jest to jedyne międzynarodowe forum i nieformalny parlament rybacki świata. Omawiane są tu główne problemy światowego rybołówstwa. Wypracowywane rekomendacje dla państw członkowskich i regionalnych organizacji rybackich rybołówstwa i akwakultury. W zakresie tych dwóch działów COFI ocenia również, w cyklu dwuletnim, plany pracy FAO. Członkami COFI jest obecnie ponad 110 państw i ponad 60 międzynarodowych oraz pozarządowych organizacji.
COFI opracowało słynny Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa oraz szereg międzynarodowych planów działania mających na celu np. ochronę rekinów czy przeciwdziałanie nielegalnym, nieprawnym i nieraportowanym połowom.

 

Komunikat prasowy MRiRW, 3 marca 2009