Czy polska chce chronić wieloryby?

Mar112009
W siedzibie FAO, w Rzymie na dni 9-11 marca 2009r. zwołano międzysesyjne posiedzenie Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC) na którym wypracowywane zostaną uzgodnienia dotyczące przyszłego sposobu i zakresu jej pracy. Komisja z uwagi na dużą polaryzacje poglądów wśród dotychczasowych sygnatariuszy „Międzynarodowej Konwencji o Uregulowaniu Połowów Wielorybów” (zwaną też Konwencją o Regulacji Wielorybnictwa) musi poszukiwać dróg wyjścia zarówno z proceduralnego kryzysu dotyczącego głosowań jak i sposobów efektywniejszego podejmowania nowych obszarów dla własnego działania - między innymi w sprawach zarządzania zasobami małych waleni, zmniejszenia ich przyłowu oraz dróg współpracy z innymi międzynarodowymi gremiami jak: ASCOBANS, ACCOBAMS, CMS.
Więcej informacji tutaj.