Petycja do unijnego Komisarza ds. Środowiska, spraw morskich i rybołówstwa

Lut272015

przelowienie

Miło mi poinformować, że w ramach naszej Kampanii na rzecz zakończenia przełowienia w Europie pn-zach uruchomiliśmy proces zbierania podpisów pod petycją do unijnego Komisarza ds. środowiska, spraw morskich i rybołówstwa Pana Karmenu Vella, w której staramy się zachęcić go w pozytywny sposób do objęcia przywództwa w doprowadzeniu do zakończenia przełowienia w Europie.

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach tylko ogromne liczby sygnatariuszy tego typu petycji robią na politykach wrażenie. Dlatego bardzo chcielibyśmy prosić Wasze organizacje o wsparcie w rozprzestrzenieniu w świat wieści na temat petycji. (Do tej pory - przez 9 dni od startu - podpisało ją ponad 28 000 osób)

Oto link do petycji: http://advocacy.pewtrusts.org/ea-action/action?ea.client.id=1793&;;ea.campaign.id=31718 

Niestety nie ma oficjalnej polskiej wersji językowej tej petycji - to jest link do wersji angielskiej.

Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli moglibyście zamieścić informację na ten temat na łamach stron internetowych Waszych organizacji oraz poprzez media społecznościowe. Aby to ułatwić napisałam krótką notatkę nt. petycji - do skopiowania lub dowolnego dostosowania do Waszych potrzeb. Pod notatką znajduje się również tłumaczenie tekstu petycji na język polski,. Wszystko w jednym pliku w załączeniu. Dodatkowo przesyłam też grafikę.

PETYCJA

Udzielmy naszego wsparcia unijnemu Komisarzowi do spraw rybołówstwa aby zakończył przełowienie

Petycja w ramach Kampanii na rzecz zakończenia przełowienia w Europie północno-zachodniej do Komisarza Karmenu Vella

Wspierani przez setki tysięcy osób decydenci uzgodnili w 2013 roku historyczną reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która ma na celu zakończenie przełowienia w Europie.

Karmenu Vella, Komisarz ds. Środowiska, Spraw Morskich i Rybołówstwa teraz potrzebuje naszego wsparcia aby zapewnić skuteczne wdrożenie tej polityki, bez opóźnień.

Przyłącz się do Kampanii i podpisz petycję do Komisarza Karmenu Vella już dzisiaj! Podziel się informacją o takiej możliwości z przyjaciółmi. Wspólnie możemy odegrać naszą rolę w doprowadzeniu do zakończenia problemu przełowienia w Europie.

Link do petycji (w języku angielskim):

http://advocacy.pewtrusts.org/ea-action/action?ea.client.id=1793&;;ea.campaign.id=31718

 

Tłumaczenie tekstu petycji:

Szanowny Komisarzu,

W czasie pełnienia przez Pana obowiązków Komisarza ds. Środowiska, Spraw Morskich i Rybołówstwa będzie Pan odpowiedzialny za implementację Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w szczególności poprzez ustalanie propozycji limitów połowowych, które doprowadzą do zakończenia przełowienia w Unii Europejskiej.

W maju 2013 roku unijni decydenci osiągnęli historyczne porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Byli oni wspierani przez setki tysięcy obywateli UE w podjęciu decyzji aby zakończyć nadmierne połowy do 2015 roku tam gdzie to możliwe, a najpóźniej do 2020r.

Aby osiągnąć uzgodnione we WPRyb cele oraz aby chronić środowisko morskie oraz przyszłość europejskich rybaków musi Pan pomóc w zagwarantowaniu aby limity połowowe nie przekraczały zaleceń naukowych. W przeszłości zbyt często presja ze strony interesów krótkoterminowych skutkowała podejmowaniem przez ministrów ds. rybołówstwa decyzji o limitach połowowych przekraczających rekomendacje naukowców.

Zarówno społeczności zależne od rybołówstwa jak i obywatele UE mają nadzieję na Pana silne przywództwo w doprowadzeniu do zakończenia przełowienia.