I Spotkanie Partnerstwa oraz II Spotkanie Rady Partnerstwa - agenda

Lut092009
Program Spotkania Rady Partnerstwa oraz Partnerstwa w ramach kampanii
BAŁTYK JEST W POLSCE. BAŁTYK JEST W EUROPIE.


12.02.2009 - Spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku

Omówienie aktualnej sytuacji związanej z nieraportowanymi, nielegalnymi i nieregulowanymi połowami NNN (ang. IUU) oraz diagnoza sytuacji z różnych punktów widzenia (organizacje pozarządowe, środowiska rybackie, strona rządowa). Spotkanie ma charakter warsztatu, będącego próbą wypracowania wspólnych założeń strategicznych wobec połowów NNN.

10.00 - powitanie - Stowarzyszenie Eko-Unia
10.15 - 10.45 „Raport z badania systemu kontroli rybołówstwa w Polsce” - Jakub Szumin,Federacja  Zielonych Gaja
10.45 - 11.15 "Zwalczanie połowów NNN”-  Alicja Zielińska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa
11.15 - 11.45 „Rola Aukcji Rybnej w Ustce i polskich Lokalnych Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb  w procesie wyeliminowania nieraportowanych, nielegalnych i nieuregulowanych połowów ryb" - Wiesław Kamiński, Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o.
11.45 - 12.15  przerwa kawowa
12.15- 12.45   Podsumowanie diagnozy problematyki NNN oraz przypomnienie ustaleń spotkania organizowanego przez FISH w Warszawie 16.12.08
12.45 -14.00   Warsztat wytyczający elementy strategii wobec połowów NNN (I część)
  • cel główny
  • cele szczegółowe
14.00- 14.45   Obiad
14.45- 16.15   Warsztat (II część). Proponowane działania strategiczne  w perspektywie:       
  • krótkoterminowej (2-3 lata),
  • długoterminowej (10-20 lat).


13.02.2009 - Spotkanie Partnerstwa dla Bałtyku

10.00 - przekazanie ustaleń i przebiegu Rady Partnerstwa
10.30 - 11.15  Propozycja Komisji Europejskiej do nowej regulacji w rybołówstwie (European Comission proposal for  New Control Regulation for fisheries COM(2008)721)- Jenny Fors, The Fisheries Secretariat 
11.15 - 12.00  Prezentacja zmian Wspólnej Polityki Rybackiej (Presentation on CFP reform)- Niki Sporrong, The Fisheries Secretariat
12.00 – 12.30  przerwa kawowa
12.30 - 13.30  Prezentacja wdrażania dyrektywy Strategia Morska- przedstawiciel GIOŚ (w uzgodnieniu)
13.30 – 14.30  Obiad
 
Miejsce spotkania:
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź,
tel. 042 632 5751, 0- 507 575 535
http://www.zrodla.org/kontakt/

Informacje organizacyjne
Ewa Leś
Asystent koordynatora projektu
0 669 146 100