Półwysep Helski: Co wykazała kontrola NIK ws. degradacji środowiska?

Kwi152014

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, jak poszczególne urzędy walczą z degradacją przyrody Półwyspu Helskiego, ochroną brzegów morskich oraz tępieniem (nadzwyczaj w tym rejonie licznych) samowoli budowlanych.

Wielomiesięczne przestoje w rozwiązywaniu spraw przez urzędników, niedotrzymywanie terminów przewidzianych w przepisach czy zbyt swobodne dysponowanie nieruchomościami położonymi nad samym brzegiem morza - to główne nieprawidłowości, ujawnione przez Najwyższą Izbę Kontroli. 

NIK zakończyła sprawdzanie m.in. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Obie instytucje kontrolerzy ocenili pozytywnie. Pierwszej z nich wytknięto tylko kilkukrotne nieterminowe przesyłanie dokumentów między urzędami. W przypadku RDOŚ kontrolerzy zarzucili jej urzędnikom, że w ośmiu sprawach dopuszczali się wielomiesięcznego niepodejmowania jakichkolwiek działań. 

Kontrolerzy NIK zakończyli również prześwietlanie urzędów miast w Jastarni oraz Helu. I tu oceny były pozytywne, choć izba dopatrzyła się zbyt swobodnego dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie brzegowym. Chodzi o nieuzgadnianie - mimo takiego obowiązku - ich dzierżaw z Urzędem Morskim w Gdyni. 

- Kontrola w Urzędzie Morskim w Gdyni jeszcze trwa - tłumaczy Michał Thomas z gdańskiej delegatury NIK. - Natomiast wystąpienia pokontrolne do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Urzędu Miasta we Władysławowie zostały już wysłane, ale nie są jeszcze prawomocne.

Z tego też względu NIK odmówiła wglądu do tej części raportów. Kontrolerzy czekają bowiem najpierw na odpowiedzi z obu instytucji. 


Źródło:
www.dziennikbaltycki.pl