Mniej siarki w Bałtyku – to już pewne.

Mar092014

"Nowe, mniejsze niż obecnie limity zawartości siarki w paliwie wprowadza od 1. stycznia 2015 roku na terenie Unii Europejskiej dyrektywa Unii Europejskiej. Jest ona wynikiem postanowień Międzynarodowej Organizacji Morskiej.  Według Dyrektywy nieprzekraczalny limit siarki w paliwie wynosić ma od daty rozpoczęcia jej obowiązywania 0,1%.   Limit ten już teraz obowiązuje we wszystkich europejskich portach."

http://www.gospodarkamorska.pl >>