Dyrektywa siarkowa zagrozi małym armatorom i bałtyckiej żegludze promowej

Lut142014

Komentarz: Armatorzy (i klienci ?) płaczą, ale te łzy to cena liwidacji zanieczyszczeń u źródła. To najefektywniejszy sposób ochrony środowiska, tu reducja siarki i kwasu siarkowego i pochodnych jako efektu spalania "brudnego" paliwa w silnikach statków.

R. Gawlik

http://www.gospodarkamorska.pl/wydarzenia/dyrektywa-siarkowa-zagrozi-malym-armatorom-i-baltyckiej-zegludze-promowej-koszty-zakupu-paliwa-moga-wzrosnac-nawet-o-70-proc.html