Sprawozdanie z warsztatów zorganizowanych przez FISH’a, Warszawa 16.12.2008r

Sty262009

I. Elementy strategii  wobec połowów NNN

 

 

1. Proponowane działania:

                                   Krzysztof Skóra:

  1. przywrócenie roli szprota bałtyckiego „ Srebra Bałtyku” oraz jego znaczenia dla konsumentów- promocja kulinarna
  2. kampania na rzecz bałtyckiego śledzia- najlepszego na świecie! - działanie na rzecz odtworzenia  jesiennego stada tarłowego   śledzia
  3. oznakowanie sieci w morzu, obecnie nie jest jednolite; efekt zmian –  poprawa bezpieczeństwa, kontrolowalność; start z tym projektem na obszarach Natura 2000, nowoczesne regulacje rybołówstwa zrównoważonego

                             Jacek Bożek:

  1. rozwój turystyki wędkarskiej wokół ryb wędrownych min. troci , łososia „Złota rybka”- możliwość 100 tys. miejsc pracy w Polsce
  2. znakowanie produktów rybnych- certyfikaty

                             Iwona Kuklik

  1. jedz nie tylko polskie ale i lokalne ryby ( wspieranie lokalnego rybołówstwa)

 

Cel główny  proponowany  przez jedną z grup warsztatowych:

 

Kampania na rzecz oznaczania sieci- zmiana prawa-  znaczki na sieci winny zawierać takie informacje: rodzaj sieci, właściciel, nakład połowowy.

 

II. Zmiany Wspólnej Polityki Rybackiej ( WPRyb)

  Harmonogram

  1. Konsultacje zmian prawa  MRiRW dotyczących NNN- styczeń 2009
  2. Przyjęcie propozycji KE dotyczącej NNN – wiosna 2009
  3. Przyjęcie nowej WPRyb –  Polska przewodniczy UE- 2011r

 

III. Działania planowane :

            Federacja Zielonych Gaja

-  opublikowanie raportu o wzmacnianiu systemu kontroli rybołówstwa w Europie

-  rozważają kampanię na rzecz certyfikowania produktów rybnych

            Towarzystwo Iny i Głowienicy:

- sprzeciw wobec destrukcji( regulacji) rzek

- sprzeciw wobec bezsensownego programu budowy przepławek

- społeczne straże ochrony rzek

- program ochrony łososia

            WWF Polska

-  wpływ na reformę WPRyb

-  cd. warsztatów na temat identyfikalności

-  projekty w ramach PO Rybołówstwo

            Fundacja Przyjaciół Helu

- puszki rybne- ecolabeling – oznaczanie  produktów łowionych w sposób zrównoważony

- wystawa Planeta Ocean- dołączenie Bałtyku na dużych bilbordach

-kampania edukacyjna na rzecz zwrotu znaczków ( z ryb) przez rybaków

- promocja rybołówstwa haczykowego, taklowego – łososie

 

IV. Fundusz małych grantów FISH

 

 Suma: 250 tys Euro na regranting

 

2008 r- 49 tys Euro, 2009-93 tys Euro, 2010- 106 tys. Euro

 

Przeciętnie ok. 30 tys Euro na projekt

 

Na min. : kampanie, pracowników, ewaluacje, prace terenowe, lobbing

 

Aplikacja ( wzór wniosku, regulamin)- zostanie przygotowana w styczniu 2009r

 

                                                           Oprac. R. Gawlik