Energia europejskich mórz i oceanów

Lut142014

Komisja Europejska wesprze rozwój generowania energii z wód opływających Europę. Wedle ekspertów, w 2050 r. aż 100 GW rocznie mogłoby pochodzić z tego czystego, odnawialnego źródła. Jednak Polska nie będzie miała z niej korzyści.

http://www.chronmyklimat.pl >>

Parlament Europejski krytykuje Komisję Europejską

... Parlament wzywa Komisję Europejską oraz kraje UE, do ustanowienia krajowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 o, co najmniej, 40%, w odniesieniu do poziomu z roku 1990. Posłowie chcą także, aby celem była 40% efektywność energetyczna,
 zgodnie z badaniami dotyczącymi jej potencjału oraz zobowiązania do
 uzyskiwania 30% energii ze źródeł odnawialnych...

 http://www.chronmyklimat.pl/negocjacje-klimatyczne/16808-parlament-europejski-krytykuje-komisje-europejska