Oceny oddziaływania na środowisko, projektów morskich farm wiatrowych

Gru012013

Seminarium Akademii Offshore „Oceny oddziaływania na środowisko, projektów morskich farm wiatrowych - doświadczenia brytyjskie”.

"Badania siedlisk dennych wykonuje się na podstawie badań sonarowych, które dostarczają informacji o rodzaju i głębokości dna.Są one podstawą do wnioskowania o występowaniu pewnych gatunków. Nie wiadomo jakie nieodwracalne skutki dla ekosystemu może spowodować lokacja farmy wiatrowej, nie mamy jeszcze pełnej wiedzy o wszystkich mechanizmach przyrody (np. migracji ryb)..." http://www.gospodarkamorska.pl >>