Głosowanie Europarlamentu nad EFMiR - sukces! ( Morza- Bałtyk)

Paź282013

ocean2012

Takiego wyniku wczorajszego głosowania się nie spodziewaliśmy! Europosłowie zdecydowali wczoraj o podwojeniu puli środków finansowych na gromadzenie danych naukowych, kontrolę i egzekwowanie przepisów prawa oraz opowiedzieli się zdecydowaną większością głosów przeciwko przywróceniu subsydiów na budowę nowych jednostek połowowych! Nasze dwa najważniejsze cele zostały więc osiągnięte. 

Tutaj możecie przeczytać reakcję Koalicji OCEAN2012 na wczorajsze głosowanie głosowanie: www.naszaziemia.pl >>

Justyna Niewolewska

OCEAN2012 Polska