GŁOSOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO, 23 PAŹDZIERNIKA

Paź112013

ryby 

RAPORT >>

 1.Decydujące głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie przyszłych unijnych dotacji na rybołówstwo w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), instrumentu finansowego Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), 23 października.

2.Członkowie Parlamentu Europejskiego mają szansę zadecydować,zagłosują za dotacjami, które przyczynią się do zakończenia problemu przełowienia w UE, czy też   za wsparciem finansowym na kontynuowanie zwiększania mocy połowowych floty UE.

3.Organizacje pozarządowe apelują do członków Parlamentu Europejskiego o zagłosowanie za zwiększeniem środków finansowych na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie przepisów.

Strasburg, 23 października 2013r.

1.Planowana debata na posiedzeniu plenarnym - 22 październik

2.Planowane głosowanie na posiedzeniu plenarnym - 23 października

 KONTEKST

 

 • O Parlamencie było głośno z powodu głosowania 6 lutego, w którym zdecydowanie opowiedziano się za daleko idącą reformą unijnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. [http://bit.ly/18MGdYW]
 • 30 maja, irlandzka prezydencja UE wspólnie z niemiecką Europosłanką, Urlike Rodust zapewniła porozumienie w sprawie reformy  rozporządzenia podstawowego  Wspólnej Polityki Rybołówstwa. [http://bit.ly/1fXa4Er]
 • EFMiR jest proponowanym nowym funduszem wspierającym unijną politykę morską i rybacką na lata 2014-2020. [http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_pl.htm]
 • 10 lipca Komisja ds. Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego zagłosowała za ponownym wprowadzeniem dotacji na budowę nowych statków rybackich i modernizację floty – co byłoby sprzeczne ze zobowiązaniami UE w ramach szczytu Rio+20, jej stanowiskiem negocjacyjnym ze Światową Organizacją Handlu oraz podważałoby reformę WPRyb. [http://bit.ly/1e6d8tx]
 • Według Komisji Europejskiej, potencjał części floty rybackiej UE przekracza dwu do trzykrotnie  zrównoważone poziomy połowów, co napędza przełowienie. [http://bit.ly/1b7GeXL]
 • Przełowienie dotyczy 38 procent oszacowanych zasobów ryb  Atlantyku i 88 procent stad ryb Morza Śródziemnego. [http://bit.ly/1e6ddNO]
 • Przełowienie kosztuje nas ponad 3 mld euro rocznie, co przekłada się na utracone potencjalne możliwości przychodu, podczas gdy odbudowa zasobów ryb oznaczałaby ponad 100 tys. miejsc pracy. [http://bit.ly/yZGsF2]
 • Obecnie bezpośrednie roczne dopłaty unijne do sektora rybołówstwa wynoszą 836 mln euro na działania bezpośrednio związane z rybołówstwem, podczas gdy  jedynie 100 mln euro przeznaczanych jest na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie przepisów. [http://bit.ly/1e6dGQd]
 • Historycznie, największymi beneficjentami unijnej pomocy na budowę statków byli operatorzy największych jednostekrybackich  świata. [http://bit.ly/11WVVem]
 • Ponad 150 naukowców apeluje do Europosłów o rezygnację ze szkodliwych dopłat do rybołówstwa. [http://cfp-reformwatch.eu/wp-content/uploads/2013/07/Call-on-the-Members-of-the-European-Parliament-to-stop-funding-overfishing_July2013.pdf]
 • Rekomendacje Greenpeace, WWF, Oceana, Birdlife i OCEAN2012 dla Europosłów są jednoznaczne: dotacje dla sektora rybołówstwa powinny wspierać wdrażanie zreformowanej WPRyb, doprowadzić do zakończenia przełowienia w wodach UE i przyczynić się do odbudowy zasobów ryb. [http://bit.ly/19n6MRT]

 POLSKI KONTEKST   

 • W Polsce kilka dużych organizacji ekologicznych, w tym koalicja OCEAN2012 od kilku lat działa na rzecz zrównoważonej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE. W związku z nadchodzącym głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR), który z założenia powinien wsperać realizację celów nowej, uzgodnionej  WPRyb, koalicja i organizacje intensywnie działają na rzecz doprowadzenia do ustanowienia odpowiedzialnego i zrównoważonego sposobu dotowania   europejskiego rybołówstwa. 
 • Obecnie osobami, od których zależy decyzja Europarlamentu w sprawie subsydiów dla sektora rybołówstwa są przedstawieciele Komisji Rybołówstwa PE (PECH). Z polskiej delegacji, w skład Komisji wchodzą: Poseł Jarosław Wałęsa (PO),  Poseł Marek Gróbarczyk (PiS) oraz w roli zastępcy w Komisji Rybołówstwa Pan Poseł Sławomir Nitras (PO).
  Decyzje wymienionych Europosłów oraz decyzje Przewodniczącego Jacka Protasiewicza i Posła Wojciecha Olejniczaka (przewodniczących delegacji, odpowiednio, PO-PSL i SLD ) mogą wpłynąć na głosowanie całej polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego w sprawie EFMiR.
   
 • Aby pokazać Europosłom zainteresowanie społeczeństwa i poparcie dla zmian
  w finansowaniu sektora rybołówstwa w Polsce, organizacje pozarządowe od kilku miesięcy inicjują różnego rodzaju działania, w których biorą udział wszyscy obywatele, którym zależy na takiej reformie EFMiR, która przyczyni się do zlikwidowania problemu przełowienia zasobów ryb.
  Jedną z wciąż trwających akcji jest wysyłanie kartek pocztowych do Europosłów, w ramach kampanii „Paint a Fish”, w której wzięło udział do tej pory. Setki osób z Polski i tysiące z Europy. www.paintafish.org
   

Stanowisko Polski: 

 • Za stanowisko Polski w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego odpowiada Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Minister Kazimierz Plocke, oraz Depratament Rybołówstwa MRiRW.

 • Organizacje pozarządowe oczekują w tej chwili na oficjalne stanowisko polskiego rządu w sprawie EFMiR.

 • Polska znajduje się wśród Państw o mniej progresywnym podejściu do EFMiR, jednak jest przeciwna przekazywania funduszy na złomowanie starszych jednostek.

 • Pod wpływem silnego lobby środowiska rybackiego, Polska popiera propozycję dotowania wymiany silników statków.

 • Polska opowiada się za modernizacją jednostek połowowych. Nie jest jednak jasne rządowe stanowisko względem kontrowersyjnego pomysłu przywrócenia dotacji ze środków publicznych na budowę nowych statków 
 • Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace grupy roboczej nad nowym Programem Operacyjnym: PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, który ma opierać się o zapisy nowego EFMiR. Do grupy roboczej zostali zaproszeni reprezentanci wybranych ekologicznych organizacji pozarządowych, co spotkało się z życzliwym przyjęciem środowiska NGO. Prace nad Programem Operacyjnym utrudnia brak uzgodnionego dokumentu nadrzędnego – czyli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 • Do 14 października trwa proces konsultacji społecznych w sprawie PO „Rybactwo i Morze” Więcej informacji: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczecie-konsultacji-spolecznych-PO-RYBY-2014-2020 

 • Środowisko rybackie w Polsce narzeka na brak rzetelnych danych dotyczących stanu zasobów morskich w Morzu Bałtyckim oraz sygnalizuje potrzebę wprowadzenia sprawiedliwego systemu kontroli rybołówstwa w Europie


W celu uzyskania dalszych informacji lub wywiadów, prosimy o kontakt:

Agnieszka Wieczorek, 607 925 198, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , @OCEAN2012EU 

 

W celu pobrania lub obejrzenia multimediów: 

 1. 1.Animacja Czas skończyć z wydawaniem pieniędzy na oślep, http://bit.ly/16wNgCU
 2. 2.Nagrodzona animacja pt. Skończyć z przełowieniem, http://vimeo.com/42619545 (dostępna również w innych językach)
 3. 3.Inwestycje w ryby,http://votefish.org/pl/
 4. 4.Informacje i wykresy dotyczące dotowania rybołówstwa, http://www.ocean2012.eu/pages/117-infographics-fisheries-subsidies
 5. 5.Galeria zdjęć, http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery

Zarządzamy czymś, czego nie znamy, czyli trzeba inwestować w zbieranie danych, żeby nie łowić po omacku

 

Wciąż mało wiadomo na temat stanu unijnych zasobów ryb. Obecne systemy kontroli sprawiają, że 30 - 40 % konsumowanych w Europie ryb pochodzi z nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych źródeł. Aby morza odzyskały stabilny i rentowny stan, niezbędne jest posiadanie odpowiednich danych na temat rybołówstwa, oraz system prawidłowego egzekwowania prawa obowiązującego w tym zakresie.

 

Wyniki badań opublikowane dzisiaj przez New Economics Foundation (nef) ujawniają, że bez dodatkowych środków unijnych przeznaczonych na zbieranie danych i egzekwowanie przepisów istnieje ryzyko porażki zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dodatkowe środki na poprawę zarządzania unijnymi stadami ryb i na zapobieganie nielegalnym połowom mogą pomóc w odbudowie unijnych zasobów ryb i w uzyskaniu znaczących korzyści ekonomicznych


Raport pokazuje, że bez dodatkowych środków na zbieranie danych (połowa unijnych zasobów ryb nie jest oszacowana) i bez lepszej kontroli i skuteczniejszego egzekwowania prawa (30-40% ryb łowionych w unijnych wodach pochodzi z nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych źródeł) nie będzie możliwości wyznaczenia kwot połowowych na zrównoważonym poziomie i odbudowy europejskich zasobów ryb.

Raport zwraca uwagę, że zbliżające się głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego stanowi doskonałą okazję do naprawy tej sytuacji.   

W raporcie stwierdzono:

Obecny poziom wydatków na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa jest niewystarczający.

Obecne wydatki na zbieranie danych (51 mln euro), kontrolę i egzekwowanie prawa (49 mln euro) wynoszą łącznie 100 mln euro rocznie. Stanowi to: 

 • 1% wartości łącznych potencjalnych unijnych wyładunków

 • kwotę trzykrotnie mniejszą, niż wydatki na uzyskanie dostępu do wód poza UE. Wydajemy więcej na połowy poza UE, niż na sprawdzenie, co dzieje się w naszych wodach.

 • mniej niż połowę kwoty (236 euro), która może zostać przeznaczona na budowę nowych jednostek rybackich – czyli na działanie, które zniweczyłoby zrównoważone rybołówstwo poprzez stymulowanie nadmiernych mocy połowowych

 

Inwestycje w zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa są opłacalne

Każde euro zainwestowane w zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa zapewni zwrot w wysokości do 10 euro. Potrojenie obecnych środków na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa do kwoty 302 mln euro może odbudować zasoby ryb i przynieść dodatkową wartość 3,2 mld euro.

Griffin Carpenter, ekonomista z nef i główny autor raportu, twierdzi:

„Wybór jest oczywisty. Subsydia mogą zostać skierowane na budowę nowych jednostek i mogą spowodować dalsze przełowienie i niższe połowy, lub też mogą zostać wykorzystane na odbudowę zasobów ryb i na zapewnienie więcej miejsc pracy i zysków dla naszej branży. Nasze badania pokazały, że zwiększenie środków na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa jest niezbędne dla zapewnienia korzyści ekonomicznych zdrowych zasobów ryb. 23 października Parlament Europejski będzie miał możliwość przyczynić się do położenia kresu przełowieniu i do zapewnienia zdrowych zasobów ryb dla nas samych oraz dla kolejnych pokoleń.” 

„Nie można zarządzać czymś, czego się nie zna. Cały czas wyznaczane są kwoty połowowe, mimo że ponad połowa unijnych zasobów ryb nigdy nie została prawidłowo oszacowana. Bez szerszych danych będziemy dalej łowić po omacku i ryzykować pogłębianie przełowienia w europejskich wodach.”

„Jedynym sposobem zatrzymania błędnego koła przełowienia jest wstrzymanie subsydiów na budowę nowych jednostek i zwiększenie środków na działania wspierające zrównoważone zarządzanie, czyli na zbieranie danych i egzekwowanie prawa.”

„Bez wzmocnienia wysiłków Unii Europejskiej na rzecz zbierania danych i egzekwowania prawa, europejska polityka rybołówstwa pozostanie jedynie na papierze.”

Decydujące głosowanie na temat przyszłości europejskiego rybołówstwa


23 października Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie nowych ram subsydiów, czyli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR).  Nowe ramy finansowania powinny wspierać postęp w kierunku zrównoważonych połowów, poprzez realizację nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Bez właściwego wsparcia dla zbierania danych, kontroli i egzekwowania prawa, postęp ten pozostanie jedynie polityką na papierze.  

Wszelkie zapytania prasowe: Agnieszka Wieczorek tel. 607 925 198