Poprawa współpracy i mediacji – sprawozdanie z warsztatów w Gdyni, 15.01.2009

Poprawa współpracy i mediacji – sprawozdanie z warsztatów w Gdyni, 15.01.2009 - Burza mózgów - Rezerwaty na Bałtyku

Sty172009
Spis treści
Poprawa współpracy i mediacji – sprawozdanie z warsztatów w Gdyni, 15.01.2009
Burza mózgów - Rezerwaty na Bałtyku
Wszystkie strony

Burza mózgów - Rezerwaty na Bałtyku

( dodawanie nowych pomysłów, bez dyskusji na razie):

 

Obszary zakazane – wyłączone ( elektrownie wiatrowe, rurociągi)

 

Miejsce, wielkość, czas zamknięcie, ile obszarów, którzy rodzaj połowów- trał, czy stawny

 

Zatoka Gdańska w 50 % zamykana, ograniczona możliwość swobodnego łowienia – wojsko, żegluga, poligony środkowe wybrzeże- zamknięte

Absurdem jest łowić ryby po tarle- słaba wartość ekonomiczna

 

Tarliska przybrzeżne powinny być także zamknięte dla łodzi i sportów wodnych

Kto może być użytkownikiem, rybołówstwo bywa dozwolone

Rybacy łodziowi- cześć operacji na morzu tajne- w ciągu 1 dnia musieli zejść z łowisk i zostawić sieci

Kto występuje z wnioskiem i kto decyduje ?

 

Natura 2000- a zarządzanie rybołówstwem

 

 Wyznaczenie na podstawie oceny naukowej w dialogu z  rybakami, NGO, opinia publiczna- tarliska morskie, gatunki ryb, ssaków inne gatunki chronione i zagrożone

 

Otwarte badania naukowe- monitoring

 

Ocena efektów ekonomicznych, społecznych, ekologicznych. Bilans kosztów i zysków.

Groźba wyparcie gatunków ryb z rynku- przestoje przetwórstwa- zachowanie konsumentów

Skutki uboczne.

 

Kogo brakuje ze stron: wędkarze( min. odławiają dużych dorszy z wraków),  ministerstwa- MŚ i MON, przetwórstwo ryb, inspekcja rybacka

==============================

Finansowanie grupy niezależne – motywacja- WPR reforma, prezydencja polska 2012

Adler -ważne pytania

Jakie są terminy, jak to wypracujecie – komu to pokażecie ?

 

Stefan Richer, ZRM

-jest konieczność znalezienia gospodarza zasobów ?

-szukanie konsensusu

- antyprzykład - pozbawienie indywidualnych kwot połowowych , przeforsowała grupa 20 % rybaków w  ministerstwie- 2 tyg. temu.

 

 R. Gawlik :

przykład  na razie hipotetycznej propozycji do dyskusji:

Bałtyk obszar Natura 2000-  miejsce pobytu łososia dzikiego- ochrona- wyłączenie obszaru- nie ma kompromisu !

 Wyłączyć - poprawka Stefan Richer - na 5-6 mies., bo tyle przebywa łosoś przy polskim wybrzeżu. ( hipotetyczny kompromis został już zawarty)

 

 Peter Adler

Potrzebny jest impuls motywujący do dialogu

Przykład:

Wspólny wróg łączył przeciwników- zaciekłych przeciwników  w USA. Tym wrogiem stał się  rząd USA  - farmerzy i ekolodzy wieloletni przeciwnicy zawarli sojusz przeciwko projektom kontrolowanej organizacji pożarów lasów ( !?)

 

Radek Gawlik

            Przyłączam się do podziękowań naszym  gościom za organizację spotkania i prelekcje. Zapraszam na spotkanie Rady i Partnerstwa w Łodzi, mówi jeszcze raz o projekcie: „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie” i o procesie budowy Partnerstwa dla Bałtyku, który dobrze koresponduje z dzisiejszym warsztatem.

„Jest mała struktura przygotowana ona może być rozszerzona, także prawdopodobnie o dodatkowe środki finansowe, jeśli to uznamy za niezbędne.

 To o czym tu mówiliśmy świetnie wpisuje się w nasz projekt. Mamy zaplanowane regularne spotkania i może to stanowić punkt wyjścia do prawdopodobnie większego zamierzenia jakim byłoby pomoc w zbudowaniu kultury dialogu wokół zagadnienia zrównoważonego rybołówstwa w Polsce związanego z reformą Wyryb”.

 

Amerykanie dziękują i powtarzają , że są do dyspozycji i pomocy- czekają na ruch ze strony strony polskiej…