4,9 MILIARDA EURO dodatkowych dopłat do rybołówstwa

Lip152013

Tylko 1% dopłat z pomocy publicznej bezpośrednio wspiera środowisko morskie, 65% z kolei można zakwalifikować jako szkodliwe dla środowiska Od 2000 roku wysokość dopłat  w sektorze rybołówstwa UE osiągnęła pułap 12,9 miliarda euro www.gospodarkamorska.pl >>