Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa

Maj032013

Od podpisania przez sygnatariuszy Bałtyckiego Planu Działań w 2007 roku wiele postawionych na początku terminów nie zostało dotrzymanych... Oceana wzywa Ministrów Środowiska państw nadbałtyckich by zapewnili,   że zapisy Bałtyckiego Planu Działań dotyczące zarządzania rybołówstwem pozostaną w swej pierwotnej, ambitnej formie, oraz że ich wdrożenie nie zostanie po raz kolejny przesunięte w czasie. Jeśli do tego nie dojdzie Plan stanie się jedynie martwym dokumentem
 pełnym ambitnych, niezrealizowanych zapisów " www.gospodarkamorska.pl >>