Zielone światło dla kłusowników i nierodzimych gatunków ryb!

Gru272008

Eko-Unia inicjuje list  do Ministra Rolnictwa w sprawie stanowiska organizacji społecznych dotyczące projektu nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym.

List do pobrania tutaj.