Unijni ministrowie zawiedli nie likwidując subsydiów wspierających przełowienie

Paź242012

Oświadczenie prasowe: Warszawa, 24 października, 2012. Wczoraj wieczorem, podczas spotkania Rady ds.Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, ministrowie podjęli decyzję o utrzymaniu subsydiów prowadzących do przełowienia.

W odpowiedzi na tę decyzję Justyna Niewolewska, koordynatorka OCEAN2012 w Polsce, przedstawiła stanowisko koalicji: “Latem, przedstawiciele Unii Europejskiej wspólnie ze światowymi liderami, obecnymi na szczycie w Rio de Janeiro oraz Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wezwali do zlikwidowania subsydiów szkodliwych dla rybołówstwa i zasobów ryb. Dzisiaj unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa, zignorowali to wezwanie proponując utrzymanie funduszy, wspierających zwiększanie zdolności połowowych floty. Tą decyzją przyczynili się do dalszego przeławiania europejskich zasobów ryb.”

“Choć cieszy nas propozycja ministrów o przyznawaniu pomocy tylko tym rybakom, którzy przestrzegają wszystkich przepisów i zasad dotyczących połowów, oczekujemy, że Parlament Europejski skieruje pomoc finansową na rzecz odbudowy unijnych stad ryb i zarządzanie nimi, a nie na ich bardziej intensywną eksploatację.”
# # #
OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.
Koalicja koordynowana jest przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.
# # #

Oświadczenie >>