Obywatele UE chcą zmian w systemie finansowania rybołówstwa!

Paź172012

Cz     Cz

22-go i 23-go października bieżącego roku ministrowie odpowiedzialni za sektor rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej mają osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie przyszłego sposobu subsydiowania europejskiego rybołówstwa. Chcąc przekonać się przed tym spotkaniem, co na ten temat sądzi społeczeństwo, Green Budget Germany zapytał mieszkańców sześciu państw członkowskich UE, w tym Polski, o opinię na temat europejskich funduszy dla rybołówstwa.

Opublikowane dziś wyniki badania wyraźnie wskazują, że społeczeństwo ma bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie sposobu wydawania publicznych pieniędzy na europejski sektor rybołówstwa:

76 procent respondentów nie chce przyznawania subsydiów na rybołówstwo przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny floty.

68 procent wyraziło pogląd, że subsydia powinny zostać przeznaczone na zachowanie i odbudowę stad, zamiast na flotę. 

80 procent nie zgadza się na udostępnianie dotacji rybakom, którzy łamią przepisy połowowe. 

 

Informacja prasowa

16.10.2012