Wizyta przygotowawcza - spotkanie Partnerów

Lis182008

W dniach 11 – 13 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie Partnerów. Przedstawiciele EKO-UNII i Fundacji Nasza Ziemia zostali zaproszeni do Sztokholmu przez The Fisheries Sekretariat.

 

W trakcie wizyty szczegółowo omówiono działania przewidziane w projekcie „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie” oraz zadania poszczególnych Partnerów. Wstępnie zaplanowano również planowaną  w przyszłym kwartale wizytę studyjną. Partnerzy zgodnie doszli do wniosku, że powinna ona skupiać się na rzeczach praktycznych i przekazać uczestnikom maksimum wiedzy i doświadczenia zdobytych dotychczas przez Szwedów. Polska delegacja została także zaproszona do siedziby Szwedzkiego Stowarzyszenie Ochrony Środowiska (The Swedish Society for Nature Conservation), które jest najstarszą i największą szwedzką organizacją zajmującą się szeroko pojętą ochroną przyrody.

Pierwszym efektem wizyty jest udział naszych szwedzkich Partnerów w najbliższej Radzie   Partnerstwa dla Bałtyku (Hel - Stacja Morska, 27.11.2008r). Przedstawiciel FISH - Magnus Eckeskog, wygłosi referat na temat „Perspektywy  zrównoważonej Wspólnej Polityki Rybackiej”.

 

Burza mózgów – Siedziba The Fisheries Sekretariat w Sztokholmie. Na zdjęciu (od lewej strony):  Magnus Eckeskog, Mira Stanislawska-Meysztowicz, Niki Sporrong, Radosław Gawlik, Ewa Leś i Dominika Sokulska.