Przypominamy wazne ustalenia raportu z lipca 2011 o morskeij energetyce wiatrowej

Cze192012

Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i Greepeace Polska  przygotował raport porównujący koszty morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej oraz   ich potencjału tworzenia miejsc pracy pt. "Morski wiatr kontra atom".

Poniżej prezentujemy jego najważniejsze fragmenty:  "Morskie farmy wiatrowe są na etapie dynamicznego rozwoju z tendencją do spadku kosztów, podczas gdy EJ po krótkim okresie renesansu weszły także, z przyczyn kosztowych, w etap stagnacji, a nawet schyłku.

    "MFW mają duże rezerwy obniżenia kosztów produkowanej energii, podczas gdy najbardziej prawdopodobne kierunki zmian badanych parametrów inwestycyjnych i eksploatacyjnych będą popychały koszty energii z EJ w górę".
    "Klaster MFW budowany w obecnej dekadzie pozwalana uzyskanie energii elektrycznej w cenie 104 EUR/MWh, czyli o kilka procentniższej w stosunku do energii z EJ".
    "Budowa klastra MFW o ekwiwalentnej, w stosunku do planowanej pierwszej EJ, rocznej wydajności energetycznej, generuje łącznie niemal dwukrotnie większe możliwości zatrudnienia (powyżej 9 tysięcy miejsc pracy) niż energetyka jądrowa".
    "O ile w morskiej energetyce wiatrowej Polska ma szansę być jednym z liderówi eksporterów technologii i usług, co już teraz w praktyce jest potwierdzane przez szereg krajowych zakładów pracy, w tym kilka krajowych stoczni, o tyle trudno sobie wyobrazić, że w energetyce jądrowej Polska będzie kreatorem technologii i jej eksporterem. Program PPEJ tworzy zatem miejsca pracy głównie zagranicą".


Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem:
http://www.imp.gda.pl/fileadmin/doc/projects/bkee/news/raport_morski_wiatr/Raport_Morski_wiatr_kontra_atom.pdf