Koordynator ds. finansowych

Dominika Sokulska

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu uzyskując tytuł dr inż. nauk rolniczych, specjalizuje się w łąkarstwie i kształtowaniu terenów zieleni. Brała udział w licznych projektach naukowo – badawczych, m.in.:

  • inwentaryzacja przyrodnicza i określenie optymalnej metody zabezpieczenia przed erozją skarp składowiska zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most,
  • inwentaryzacja przyrodnicza i projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego w Polanicy Zdrój,
  • analiza przydatności gatunków i odmian traw gazonowych oraz ich mieszanek do zakładania muraw piłkarskich
  • możliwości renowacji piłkarskiej nawierzchni trawiastej
  • określenie możliwości przekształcenia terenów porolniczych w obszary rekreacyjne.
Jest autorką i współautorką kilku publikacji naukowych, ekspertyz oraz opracowań.

Pracowała jako nauczyciel akademicki i bankowiec. Współorganizowała liczne warsztaty, konferencje naukowe i biznesowe (również międzynarodowe).

Zajmuje się projektowaniem terenów zieleni i wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze (ekspert botaniczny ds. programów rolnośrodowiskowych, nr 1842/2008 w rejestrze MRiRW). Jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA propaguje edukację ekologiczną. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (certyfikat Moderatora Odnowy Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; członek Rady Programowej LGD Dobra Widawa). Jest także redaktorem branżowego czasopisma technicznego.