Subsydiowanie połowów: ile razy Unia każe nam płacić za rybę?

Maj172012

Przy okazji spotkania Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Koalicja OCEAN2012 prezentuje nową publikację ujawniającą wpływ przełowienia na Europejczyków.

Dzisiaj Rada Ministrów UE ds Rolnictwa i Rybołówstwa spotyka się w Brukseli aby dyskutować nad propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia nowych limitów połowowych i przyszłością Unijnych dotacji dla sektora rybołówstwa. Przy tej okazji koalicja OCEAN2012 zaprezentuje swoją najnowszą publikację z serii “Dlaczego przełowienie ma na ciebie wpływ” opisującą problem nieodpowiedzialnego rozdysponowywania funduszy dla rybołówstwa pogłębiającego przełowienie zasobów ryb.

Kierując subsydia na zwiększanie mocy połowowej floty wspieramy przełowienie, a to z kolei pogłębia problemy ekonomiczne i środowiskowe Unii Europejskiej. Tymczasem odbudowane stada ryb mogłyby zapewnić wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze rybołówstwa oraz zwiększyć jego opłacalność”- mówi Justyna Niewolewska koordynator działań koalicji OCEAN2012 w Polsce„Zapewnienie odbudowy zasobów ryb i odtworzenie zdrowych morskich ekosystemów jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia ekonomicznych i społecznych korzyści europejskiego rybołówstwa.”

1.Konsument płaci za swoją rybę dwukrotnie – w sklepie oraz poprzez unijne subsydia, oto kilka przykładów pochodzących z publikacji OCEAN2012, obrazujących w jaki sposób wydawane są pieniądze unijnych podatników:

2.Pomiędzy rokiem 2000 a 2008, publiczne dotacje w wysokości 33,5 miliona Euro zostały przeznaczone na modernizację floty prowadzącej połowy zagrożonego gatunku tunczyka błękitnopłetwego

3.Rocznie około 850 milionów Euro unijnych dotacji wspiera modernizację i rozbudowę floty połowowej, mniej niż 100 milionów na kontrolę, badania i gromadzenie danych naukowych

Niektórzy operatorzy jednostek rybackich skazani za wykroczenia nadal korzystają z Unijnych dotacji

Pełną treść publikacji przesyłamy w załączeniu 

Komunikat prasowy >>

Dlaczego przełowienie ma na ciebie wpływ >>

Aktualną oraz poprzednie publikacje z serii można również znaleźć pod adresem: http://ocean2012.eu/publications/63-how-overfishing-impacts-you