Asystent koordynatora

Ewa Leś

Ukończyła biologię oraz ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w herpetologii oraz ekosystemach nieleśnych.
Aktywną działalność prowadzi  w obszarze ochrony przyrody, ekologii, edukacji ekologicznej:
  • udział w programach rozwoju  edukacji ekologicznej w Karkonoskim Centrum Edukacyjnym
  • wolontariat w programach WWF
  • udział w projektach przyrodniczych (m.in. rewitalizacja siedlisk lęgowych ptaków w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, ochrona czynna siedlisk herpetofauny)
  • inwentaryzacje przyrodnicze, faunistyczne i florystyczne (głównie herpetofauna i siedliska łąkowe) krajowe jak i zagraniczne (Karkonoski Park Narodowy, Kotlina Kłodzka, Krym, Kazachstan)
  • edukacja ekologiczna w ramach warsztatów, happeningów, projektów międzynarodowych
Ukończyła m.in. szkolenia:
  • „Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku”
  • Kurs „The Baltic Sea Environment”
  • Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych
Jest również autorką, współautorką kilku publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Obecnie, jako członek Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA współpracuje w kilku projektach dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju obszarów  wiejskich, rewitalizacji siedlisk łąkowych na Dolnym Śląsku, edukacji ekologicznej.