Zasady planowania przestrzennego obszarów morskich

Mar262012

Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego HELCOM i Współpraca ministrów ds. planowania i rozwoju przestrzennego krajów regionu Morza Bałtyckiego „Wizje i strategie wokół Bałtyku VASAB" od kilku lat ściśle ze sobą współpracują w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich. Współpraca ta odbywa się w ramach grupy roboczej, w której uczestniczą przedstawiciele obu organizacji. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska >>

OGÓLNE ZASADY MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA MORZU BAŁTYCKIM >>