Seminarium Naukowe Koalicji OCEAN2012 i Zespołu Parlamentarnego ds. Gospodarki Morskiej

Mar262012

Seminarium fot. Marta SzczypekRelacja z Seminarium Naukowego Koalicji OCEAN2012 i Zespołu Parlamentarnego ds. Gospodarki Morskiej pt. "Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa"

13 marca 2012r. koalicja OCEAN2012 wraz z Zespołem Parlamentarnym ds. Gospodarki Morskiej zorganizowała w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej seminarium naukowe pt. "Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa(WPRyb)". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzyści, rybacy, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. Celem seminarium było ukazanie potencjału zmian wynikających z reformy WPRyb dla sektora rybołówstwa w Polsce oraz konsekwencji braku równowagi ekologicznej ekosystemów morskich dla gospodarki. Wystąpienia zaproszonych naukowców sprowokowały burzliwą dyskusję, która pokazała, że wciąż jest wiele do zrobienia w zakresie informowania o potrzebie reformy WPRyb.

dr Rainer Froese-fot.Marta Szczypek

Seminarium zainicjowane zostało przez koalicję OCEAN2012 w związku z trwającymi w tym roku ostatnimi pracami nad reformą europejskiej polityki rybołówstwa. Po opublikowaniu przez Komisję Europejską propozycji reformy, zarówno na forum Parlamentu Europejskiego jak i w państwach członkowskich UE toczą się burzliwe dyskusje nad jej ostatecznym kształtem. Dotychczasowa Wspólna Polityka Rybołówstwa odniosła porażkę i nie rozwiązała największego problemu sektora - przełowienia zasobów ryb. W tej chwili Europejczycy patrzą z nadzieją na decydentów, w rękach których leży przyszłość ryb i rybaków.

Pełna relacja ze spotkania >>

profSkora. fot

fot. Marta Szczypek 2