Zaproszenie na seminarium naukowe w Sejmie RP pt. Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Lut272012

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Gospodarki Morskiej Pana Konstantego Oświęcimskiego, poseł Arkadiusz Litwiński oraz koalicja OCEAN2012 pragnę zapraszają na seminarium naukowe pt. "Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa".

Spotkanie ma na celu pokazanie konsekwencji nadmiernej eksploatacji zasobów morskich oraz wskazanie korzyści ekonomicznych jakie mogą płynąć dla gospodarki z wprowadzenia zrównoważonego podejścia do zarządzania sektorem rybołówstwa.

Spotkanie odbędzie się 13 marca 2012r. w godzinach 11.00 - 14.00, w sali konferencyjnej Nowego Domu Poselskiego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Zaproszenie >>

Agenda >>