Koordynator ds. merytorycznych

Radosław Gawlik

Urodzony w 1957 r. we Wrocławiu, żonaty, troje dzieci, wegetarianin.

Studia ukończył w 1981 r., na wydziale Eksploatacji i Ekonomii Transportu Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie, na Słowacji. W latach 80-tych uczył matematyki we wrocławskich szkołach. W związku z działalnością w ruchu opozycyjnym  nie przedłużono mu umowy o pracę. Okresowo pracował jako robotnik wysokościowy. W latach 1986-89 uczestniczył w Ruchu "Wolność i Pokój". Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty "Siechnice", elektrowni jądrowej w Żarnowcu, składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. 

 
W latach 1987-89 działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Dolnego Śląska. Publikował w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach "okrągłego stołu" w zespole ds. ekologii. W historycznych wyborach, 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła. Przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Uczestniczył w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna później przekształconym w partię -  Unię Demokratyczną, a jeszcze później w Unię Wolności. Będąc jej członkiem wraz z grupą przyjaciół ekologów założył Forum Ekologiczne UW, któremu przez 7 lat przewodniczył. W tym czasie FE UW zainicjowało i  doprowadziło do przyjęcia wielu ważnych aktów prawnych, min. wprowadzono do konstytucji zasadę zrównoważonego rozwoju, uchwalono ustawę o ochronie zwierząt.   

 
Od XI 1997 r. do VI 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jako jedyny członek rządu w koalicji z AWS głosowałem przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Był przeciwny organizowaniu olimpiady zimowej w Tatrach.

 

Był członkiem Unii Wolności od jej początku do kwietnia 2002r, kiedy wrócił do działań w ruchu ekologicznym. Został przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.  Jeden z współzałożycieli  reprezentacji politycznej ruchu- Zielonych 2004 www.zieloni2004.pl.

 

Nadal pozostaje aktywnym w ruchu organizacji pozarządowych. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu “ Eko- Unia” www.eko-unia.org.pl , w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, współpracy międzynarodowej oraz  promocji zielonej polityki.  Od 2004 roku jest przedstawicielem organizacji ekologicznych w Komitetach Monitorujących  Rolny Sektorowy Program Operacyjny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a od 2007r Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  na lata 2007-13