Komisja zarzuca Polsce uchybienia w zakresie ochrony morza

Sty212012

Komisja wezwała Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE, które zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii morskich w celu ochrony swoich mórz. Polska nie powiadomiła Komisji o transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, która miała wejść w życie do dnia 15 lipca 2010 r. PolskawEU >