Kraje bałtyckie muszą podjąć działania w celu ograniczenia emisji azotu

Lis232011
Kraje bałtyckie muszą podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia zagrożenia eutrofizacją spowodowaną przez zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, które są emitowane przez statki pływające po Morzu Bałtyckim – uważa WWF. Niestety w czasie ostatniego spotkania krajów nadbałtyckich, które podpisały Konwencję Helsińską (HELCOM) z rejonu Morza Bałtyckiego, nie podjęto decyzji o objęciu całego Bałtyku kontrolą emisji tlenku azotu (NOx) (tzw. Nitrogen Emmision Control Area - NECA).  Gospodarka Morska >>