Reforma europejskiego rybołówstwa - do czego dążymy?

Sie252010

Międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych OCEAN2012, działających na rzecz mórz, oceanów i zrównoważonego rybołówstwa przedstawia cel i główne założenia nowej Wspólnej Polityki Rybackiej. 

Stowarzyszenie EKO-UNIA jest polskim członkiem Koalicji OCEAN2012, wspierającym te dążenia.