Pierwsze spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku

Lis192008

Już 27 listopada w Stacji Morskiej IO UG na Helu odbędzie się pierwsze spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku. 

Harmonogram spotkania:
 
9.00 otwarcie, przedstawienie uczestników 
a. informacja o projekcie 
b. formalna strona funkcjonowania Partnerstwa i jego Rady -informacja 
 
10.00 - Wyzwania początku XXI w - ochrona przyrody i badania 
naukowe Bałtyku (w tym aspekt międzynarodowy) - 
przedstawiciel Stacji Morskiej na Helu IO UG 
 
prezentacja + dyskusja 
 
11.30- 12.00- przerwa kawa, herbata 
 
12.00-14.00

a. Wspólna Polityka Rybacka - perspektywy rybołówstwa 
na Bałtyku - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Rybołówstwa (w uzgodnieniu)
b. Perspektywy zrównoważonej Wspólnej Polityki Rybackiej – uwagi szwedzkiej organizacji pozarządowej – Magnus Anderson (FISH)
 
prezentacje + dyskusja 
 
14.00 -14.30 podsumowanie 
 
14.30 - 15.30 obiad