Możliwość poprawy stanu środowiska naturalnego w Morzu Bałtyckim dzięki zrównoważonemu zarządzaniu połowami rybackimi

Kwi272010
Wprowadzenie do wód Morza Bałtyckiego nadmiernych ilości substancji toksycznych i odżywczych (biogenicznych) oraz intensywne połowy rybackie wywarły silny wpływ na obecny stan ekosystemu Morza Bałtyckiego.

Mądre decyzje polityczne podjęte 30 lat temu, prowadzące do ograniczenia ładunku  zanieczyszczeń zgromadzonych w Morzu Bałtyckim, przyniosły radykalny spadek wysokości stężenia niektórych szkodliwych substancji w morzu. Wpływ tych działań na środowisko jest widoczny – zagrożone wcześniej populacje fok i orła bielika obecnie rosną w szybkim tempie.
 
Cały artykuł do pobrania tutaj