Polski potok zanieczyszczeń

Kwi272010
W październiku 2000 roku Parlament i Rada Unii Europejskiej uchwaliły dyrektywę ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dokument ten nazywany jest w skrócie Ramową Dyrektywą Wodną. Jego celem jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód na terenie całej Unii Europejskiej do 2015 roku.
 
Więcej informacji tutaj