Relacja z Konferencji Stron CITES

Kwi102010
XV Konferencja Stron Konwencji Waszyngtońskiej CITES odbyła się w dniach 13 - 25 marca 2010 roku w stolicy Kataru.  Ze względu na dramatyczny spadek liczebności populacji rekinów, spowodowany nadmiernymi połowami, USA zaproponowały objęcie ochroną CITES 7 gatunków rekinów, Unia Europejska i Republika Palau - kolejnych 2 gatunków. Podczas dwutygodniowych obrad stron Konwencji odbyło się wiele dyskusji i prezentacji, ukazujących przyczyny wymierania tych gatunków rekinów – w tym decydujący wpływ odłowów dla pozyskania mięsa bądź samych płetw (głównie na rynki azjatyckie). Podczas ostatniego dnia obrad Konferencji odrzucono jednak ostatecznie wszystkie propozycje objęcia ochroną tej Konwencji różnych gatunków rekinów.
 
Więcej informacji tutaj