Środowiskowe i społeczne kryteria dostępu do zasobów ryb

Mar122010
Polecamy ciekawy raport składający się ze studiów przypadku w wersji angielskiej przygotowany przez organizacje pozarządowe Pew Environmental Group oraz OCEAN2012.