Spotkanie Rady Partnerstwa Dla Bałtyku

Mar032010
Plan Działań na rzecz Bałtyku 
„Baltic Sea Action Plan (BSAP) -  ocena postępów programu ”
Program spotkania:
10.45 – 11.15  Powitalna kawa
11.15 – 11.30  Otwarcie spotkania - Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
11.30 – 12.00  BSAP - historia, założenia i działania w celu ochrony zasobów Morza Bałtyckiego - Katarzyna Kamińska, 
Wydział Zarządzania Zasobami Morza Bałtyckiego, Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
12.00 – 12.30  Obszary chronione polskiego Bałtyku - stan obecny i plany na przyszłość - Andrzej Ginalski, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 2000
12.30 – 13.00  Działania na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Bałtyku w zakresie eutofizacji - 
Krajowy Plan Wdrożenia Bałtyckiego Planu Działań - Małgorzata Marciniewicz-Mykieta, 
Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
13.00 – 14.00   Dyskusja
 
Plan spotkania do pobrania tutaj


Termin: 09.03.2010, godz. 11.00  
Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa
kontakt: biuro 071 344 22 64,  info-ekounia [at] eko.org.pl