Niechciany tuńczyk?

Lut222010

W liście wysłanym 10 lutego br. do Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Komisarzy Damanaki i Potočnika, Przewodniczącej Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego oraz do ministrów środowiska i rybołówstwa państw członkowskich UE, Przewodniczący Europêche, Javier Garat i Przewodniczący sekcji rybołówstwo Komitetu COGECA, Giampaolo Buonfiglio nalegają, aby Komisja i państwa członkowskie nie ustępowały pod presją ekologów i nie opowiadały się za wpisaniem tuńczyka błękitnopłetwego do któregokolwiek z aneksów Konwencji CITES.

Więcej informacji tutaj.