Spotkanie Rady Partnerstwa, 9 marca 2010, Warszawa

Lut102010
Serdecznie zapraszamy na kolejne już, a pierwsze w nowym roku spotkanie Rady Partnerstwa dla Bałtyku w ramach projektu „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”!
W 2005 Komisja Helsińska podjęła pierwsze kroki na rzecz opracowania Bałtyckiego Planu Działań (BSAP), którego głównym celem jest ochrona wód Bałtyku. Od tej daty minęło pięć lat. Czy przez ten czas udało się zrealizować cztery podstawowe cele planu?  Czy zaangażowano wystarczającą liczbę podmiotów zainteresowanych projektem? Na jakie problemy natknięto się podczas wykonywania planu? Jakie są perspektywy dla Bałtyckiego Planu Działań? Czy Polska jest aktywnym uczestnikiem projektu?
Na te i inne pytania będziemy starali się odpowiedzieć podczas kolejnej sesji Rady Partnerstwa. 
Podczas spotkania przewidziane są wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departamentu Rybołówstwa,  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Departamentu Obszarów Natura 2000. Program spotkania zostanie rozesłany niebawem. 

Termin: 9 marzec 2010, 11.00 - 15.00
Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
  ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa
Termin zgłoszeń: 26 luty 2010

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i prosimy o zgłaszanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mailowy: info-ekounia [at] eko.org.pl